Cégünk globális mivolta megköveteli, hogy a Coca-Cola rendszer a legmagasabb szintű elvárásokkal és folyamatokkal biztosítsa a teljes értéklánc folyamatosan magas minőségét - koncentrált termelésünktől a palackozásunkig és termékszállításunkig.

A fogyasztók megérdemlik a biztonságos, frissítő és jó minőségű italokat, és a Coca-Cola rendszeren keresztül keményen dolgozunk azon, hogy a termékeink megfeleljenek a legmagasabb szintű termékbiztonsági és minőségi követelményeknek. Célunk, hogy biztonságos és frissítő italokat kínáljunk minden fogyasztónak világszerte. Szigorúan betartjuk a termékekre és összetevőkre vonatkozó szabványokat, amelyek minden egyes termékünk biztonságát és minőségét szolgálják.

A mi megközelítésünk

Az állandó biztonság és minőség elérése érdekében erős irányítási gyakorlatokat alkalmazunk, és szorgalmasan dolgozunk az alkalmazandó jogszabályok és előírások betartásának biztosítása érdekében. Naprakészek maradunk az új előírásokkal, az iparág legjobb gyakorlataival és a piaci trendekkel és feltételekkel kapcsolatban. A szabványosító és az ipari szervezetekkel is együttműködünk.

Szigorú termékgyártási és forgalmazási politikáinkat, követelményeinket és specifikációinkat a Coca-Cola Üzemeltetési Követelmények (Coca-Cola Operating Requirements, KORE) nevű integrált minőségbiztosítási programunk irányítja. A rendszeren belüli összes művelet minőségét és biztonságát ugyanolyan szigorú szabványok szerint ellenőrizzük és mérjük. Minőségirányítási programunk segít a kockázatok azonosításában és enyhítésében, valamint ösztönöz fejlődésünkben. Modern laboratóriumokban, szigorúan teszteljük és mérjük italaink minőségi jellemzőit a gyártás minden szakaszában. Ezt minden olyan országban és területen elvégzik, ahol termékeinket gyártják és értékesítik. Következetesen újraértékeljük igényeink és szabványaink jelentőségét, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy ellátási láncunkon keresztül javítsuk azokat.

Integrált minőségirányítás

A KORE segít a Coca-Cola rendszernek abban, hogy az változó üzleti területekkel foglalkozzon, miközben integrált minőségirányítási program létrehozásával támogatja a vállalat stratégiai növekedési terveit. Ez a program adja az egész rendszerre kiterjedő, az italaink gyártására és forgalmazására vonatkozó szabványoknak való megfelelőségét.

A KORE a Coca-Cola rendszerben a termékbiztonság és a minőség, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a környezetvédelmi előírások legmagasabb szintjeit hirdeti a működésünket irányító irányelvek, előírások és programok világos követelményeinek meghatározásával. A Coca-Cola rendszer vezetésének támogatása mellett a KORE:

  • Integrálja az üzleti és minőségi célkitűzéseket, és összehangolja őket a következetes mérőszámokkal a teljesítmény felügyeletéhez;
  • Integrálja a megelőző tevékenységet, mint irányítási eszközt, amely szigorúbb követelményeket támaszt új termékek és szolgáltatások bevezetésekor;
  • Magában foglalja a Veszély Analízis és Kritikus Ellenőrzési Pontokat (Hazard Analysis and Critical Control Points , HACCP) a rendszer szabványainkba;
  • Vállalatunkon belül kezeli a kockázatokat, irányítja a palackozási műveleteket és az egész ellátási láncot irányítja; 
  • Meghatározza a problémamegoldó módszereket és eszközöket az állandó minőség javítása érdekében.

Az új szabályozások, az iparág legjobb gyakorlatai és a piaci feltételek mellett továbbra is folyamatosan újraértékeljük követelményeink és irányelveink helyénvalóságát nem csak a gyártás során, hanem az egész ellátási láncban is. Pontosítjuk követelményeinket annak érdekében, hogy biztosítsuk a KORE megvalósulását a legfrissebb és legszigorúbb gyártási folyamatokban.

A kormányzati folyamat megalapozása érdekében a Coca-Cola rendszer minden egyes üzleti tevékenysége a KORE-val összhangban valósítja meg, dokumentálja és tartja fenn a biztonsági és minőségbiztosítási rendszert. A megfelelést a teljes rendszerben figyelemmel kísérjük, hogy tovább támogathassuk termékeink integritását.

A termék és összetevő biztonságának irányítása az ellátási láncban

Hatékony termékbiztonságot és minőségi előírásokat szorgalmazunk világszerte gyártási létesítményeink előre nem bejelentett ellenőrzései révén. Az előre be nem jelentett ellenőrzések biztosítják, hogy a rendszerünkben működő gyártóegységek mindig "audit-készek" legyenek és a KORE szabványoknak megfelelően működjenek. Felismerjük, hogy a minőségi "kockázatok" nem mindegyike egyenlő; ezért a kockázatokat értékeljük is annak érdekében, hogy a rendszererőforrásainkat oda összpontosítsuk, ahol a leghatékonyabbak lehetnek.

Beszállítói menedzsment programunk célja a lehetséges szállítói kockázatok azonosítása és értékelése. Biztosítékot és dokumentációt szavatol annak érdekében, hogy beszállítóink folyamatosan képesek termékeinket olyan összetevők és csomagolóanyagok felhasználásával szállítani, amelyek megfelelnek cégünk szigorú előírásainak. A program egyik fő fókuszpontja annak biztosítása, hogy a korrekciós intézkedéseket időben meghozzák. Ez minimalizálja vagy kiküszöböli azokat a kockázatokat, amelyek potenciálisan az ellátás folyamatosságát okozhatják. Programunk tartalmazza az egyes ellátási pontok éves kockázatértékelésére vonatkozó követelményt, valamint a beszállító teljesítményének és létesítményeinek időszakonkénti, kockázati szint alapján meghatározott értékelését.

Továbbra is megköveteljük beszállítóink számára, hogy tanúsítványt szerezzenek az elismert Globális Élelmiszerbiztonsági Kezdeményezés (Global Food Safety Initiative , GFSI) szabvány szerint. A beszállítói fejlesztés és a képességfejlesztő programok révén, mint amilyen például a GFSI Globális Piacok Program és mások, tovább erősítjük kínálati alapunk minőségét és élelmiszerbiztonsági biztosítását.

Termékeink biztonságának és minőségének biztosítása mindig is az üzleti tevékenységünk középpontjában áll, és közvetlenül kapcsolódik a The Coca-Cola Company sikeréhez. Cégünk Globális Termék Minőségi Mutatója 2010 óta folyamatosan elérte a 95-öt, míg a Globális Csomagolás Minőségi Mutatója 2010 óta stabil maradt, átlagosan 93-as értékkel.

Összetevő-biztonság

Termékeink biztonságának és minőségének biztosítása mindig elengedhetetlen volt a The Coca-Cola Company számára. Elkötelezettségünk annak biztosításával kezdődik, hogy az általunk használt összes összetevőt gondosan ellenőriztük a biztonság és a minőség tekintetében, és megbízható, szavahihető forrásokból származnak. Ha egy összetevő biztonsága miatt aggódnánk, akkor egyszerűen nem használnánk.

A világ minden területén, ahol termékeinket működtetjük és értékesítjük, betartjuk az egyes helyi piacok törvényeit és rendeleteit, beleértve az egészséggel, a biztonsággal és a termékek címkézésével kapcsolatos szabályokat.

Minden egyes összetevőnknek, amelyet termékeinkben használunk, meg kell felelnie vagy meg kell haladnia ezeket a szabványokat. Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy átlátható táplálkozási információkkal lássuk el fogyasztóinkat az összes termékünkről annak érdekében, hogy az életmódjukhoz leginkább illő italt kiválaszthassák.