Célunk:

2020-ra biztonságosan visszajuttatjuk a közösségek és a természet számára a kész üdítőitalainkban felhasználtnak megfelelő mennyiségű vizet

Eredmény:

A kitűzött célt elértük: becslésünk szerint 2016-ban a globálisan értékesített italainkban felhasznált vízmennyiség 133 százalékát (221 ezer milliárd liter) visszapótoltuk.


2016-ban a Coca-Cola rendszerében (vagyis a Coca-Cola Company és vállalatunk palackozó partnerei) újra elértük azon, 2020-ra datált célkitűzésünket, hogy a globálisan értékesített italainkban – beleértve a gépi adagolású italokat is - felhasznált víz 100 százalékának megfelelő vízmennyiséget visszajuttassuk a közösségeknek és a természetnek. E célkitűzést először a céldátum előtt öt évvel, 2015-ben teljesítettük. A 2016 végéig világszerte megvalósított közösségi és vízgyűjtő projektek  révén évi 221 ezer milliárd liter vizet pótoltunk vissza – e becslésünk számos neves partnerünk segítségével, szakértők által értékelt tudományos és technikai metódusok használatával készült. Az üzemeinkben és a gyártási folyamat során felhasznált fennmaradó vízmennyiséget kezelt szennyvízként juttatjuk vissza a közösségeknek.

Szerteágazó, helyi fókusszal rendelkező közösségi vízprojektjeink gyakran azokból a felmérésekből nőnek ki, amelyeket minden palackozó üzemünk elvégez, hogy felmérje a rendelkezésére álló vízforrás sérülékenységét (source water vulnerability assessments - SVA). A vízforrások védelmét szolgáló tervek (source water protection plans - SWPP) azt a célt szolgálják, hogy kezeljék a felismert sérülékeny területeket az adott közösségben, illetve számos közösségi víz-partnerségi projektünk alapját képezik. Számos, általunk támogatott projekt a helyi közösségekkel és kormányokkal, valamint elismert külső partnerekkel együttműködve valósul meg. A vízforrás-védelmi tevékenységünk és víz-visszapótlási programjaink közötti szinergiák keresése lehetővé teszi számunkra azt, hogy olyan projekteket határozzunk meg és indítsunk el, amelyek támogatják a helyi vízbázisok és közösségek fenntarthatóságát, miközben csökkentik az üzleti tevékenységünkre hatással lévő kockázatokat.

Az általunk támogatott visszapótlási projektek a következő területekre fókuszálnak:

  • a biztonságos ivóvízhez és a fejlettebb köztisztasági feltételekhez (köztük a vízgyűjtő- és –tároló létesítményekhez, tisztítási eljárásokhoz és szennyvízkezelő rendszerekhez) való hozzáférés elősegítése;
  • a vízbázisok védelme (beleértve a vízmennyiség és –minőség megőrzését vagy helyreállítását);
  • a termelési célokat szolgáló víz biztosítása (beleértve az esővízgyűjtő vagy öntözési projekteket).

A visszapótolt vízmennyiség a fenti projektkategóriák szerint a következőképp oszlik meg: 6 százalék – hozzáférés a biztonságos ivóvízhez; 79 százalék – vízbázisvédelem; 15 százalék – a termelési célokat szolgáló víz biztosítása. A biztonságos ivóvízhez való folyamatos hozzáférést segítő kezdeményezések önmagukban közel 3 millió embernek segítettek 2016 végéig a különböző közösségekben. Számos esetben ezek a projektek javítottak a helyi lakosok megélhetésén, segítették a közösségek klímaváltozáshoz történő alkalmazkodását és a biodiverzitásra is jótékonyan hatottak.

Visszapótlási projektjeinket számos fontos partnerünk – köztük a World Wildlife Fund (WWF), a USAID, a The Nature Conservancy, a Water For People, a Water and Sanitation for the Urban Poor (WSUP), a Global Water Challenge, az UN-HABITAT, és az ENSZ fejlesztési programja, a United Nations Development Programme (UNDP) – szakértelmével és segítségével valósítottuk meg. További információ a vízzel kapcsolatos kulcsfontosságú együttműködéseinkről (angol nyelven) idekattintva található

Folytatjuk a munkát

Az, hogy már elértük a 2020-as célunkat, nem jelenti azt, hogy befejezettnek tekintjük a munkát. Komplex és véget nem érő kihívásról van szó, így a jövőben is folytatjuk az általunk felhasznált víz visszapótlását.

Tovább dolgozunk azon is, hogy fenntartsuk közösségi vízprojektjeinket – így az emberek és a természet továbbra is élvezheti ezek előnyeit. Mindemellett új programok bevezetésére is szükség lehet, hogy forgalmunk növekedése mellett is fenntartsuk a visszapótlás szintjét. Máskor pedig egyszerűen azért fogunk új visszapótlási projekteket kezdeményezni és felvállalni, mert ez a helyes. 

Azokban az országokban és területeken támogatjuk a közösségi vízprojekteket és fektetünk be ezekbe, ahol erre kifejezett igény van és ahol megvannak ahhoz a szükséges erőforrásaink és partnerségi lehetőségeink, hogy tartós hatást érjünk el. Miközben megvalósítottuk visszapótlási célkitűzésünket, nem rendelkezünk aktív projekttel minden egyes országban, ahol működünk, illetve folytatjuk azon területek kiértékelését, ahol új projektekre van szükség. Amennyiben változnak a körülmények, új területeken indíthatunk vízprogramokat, kiterjesztve visszapótlási törekvéseinket.

A visszapótlás számszerűsítése – fejlődő módszertan

A Limno Tech és a Global Environment & Technology Foundation támogatásával a Nature Conservancy segített abban, hogy kidolgozzuk a visszapótolt víz mennyiségének kiszámításához szükséges módszertant. Az ennek alkalmazását és kontextusát bemutató közös, szakértők által értékelt dokumentum (angol nyelven) itt érhető el. További információt arról, hogy miként mérjük a visszapótlást, erre vonatkozó jelentésünkben (angol nyelven) itt olvashat.

Visszapótlási projekteket azokon a területeken indítunk, ahol erre a legnagyobb szükség van, ahol megvannak az ehhez szükséges erőforrásaink és partnerségi lehetőségeink, hogy tartós hatást érjünk el. Ezek a megoldások nem feltétlenül azokat a vízkészleteket érintik, ahonnan a vizet kinyerjük, bár sok köztük ezekre vonatkozik. Ezeket a projekteket a helyi kormányokkal, civil társadalommal és a magánszektor más szereplőivel partnerségben tervezzük és valósítjuk meg. A visszapótlási hatást a projekt csak azon része alapján kalkuláljuk, amelyet a Coca-Cola rendszere közvetlenül finanszíroz vagy alkalmaz. A visszapótlási számítások az eltelt idők során változhatnak, fejlődhetnek, hiszen egyre jobb betekintést nyerünk a projekteredményekbe és egyre több vállalat kezd hasonló programokba.

Vízvisszapótlási célkitűzésünk nem vonatkozik a Coca-Cola által beszerzett, mezőgazdasági termelésből származó összetevők ún. vízlábnyomára. A beszállítókra vonatkozó fenntartható mezőgazdasági alapelveink (Coca-Cola’s Sustainable Agriculture Guiding Principles) részét képezik ugyanakkor a vízzel kapcsolatos fenntartható gyakorlatok.